สัตว์บก » สุกร » การเลี้ยงสุกรขุน

การเลี้ยงสุกรขุน

19 สิงหาคม 2014
2635   0

การเลี้ยงสุกรขุน
ปัญหาหลักที่พบบ่อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรคือ ไม่มีการสังเกตุหรือวิเคราะห์ตลาดสุกรก่อนที่จะทำการลงทุนเลี้ยงอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีคิด

เพียงแค่ว่าเห็นว่าสุกรมีรายได้ดี กำไรงามก็คิดแต่จะลงมือทำ โดยขาดการคำนึงถึงตลาดที่รองรับผลผลิต เมื่อมีการเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากก็ทำให้สุกรล้นตลาด และส่งผลให้ราคาตกต่ำ และขาดทุนได้ในที่สุด และอีกประการหนึ่งก็คือ การประหยัดต้นทุนมากจนเกินไป คือการนำอาหารที่ด้อยคุณภาพนำมาเลี้ยงสุกร ก็ทำให้ผลผลิตไม่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อถึงเวลาจับส่งตลาด ดังนั้นการเลี้ยงสุกรจึงต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบหลายอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
การเลี้ยงดู การเลี้ยงสุกรหลังหย่านมนั้นจะเป็นการเลี้ยงแบบรวมกันหลายตัวในคอกเดียวกัน จึงต้องมีการคัดขนาดลูกสุกรให้ใกล้เคียงกันหรืออายุเท่า ๆ กัน เพื่อลดปัญหาการแย่งอาหารกันกิน เพื่อป้องกันการแตกไซด์หรือโตไม่เท่ากัน ทำให้ส่งตลาดได้ในเวลาพร้อมกัน หากปฏิบัติได้ก็จะลดปัญหาดังกล่าวในการย้ายลูกสุกรเข้าคอกขุน เมื่อทำการย้ายแล้ว ก็ต้องมีวิธีฝึกให้ลูกสุกรถ่ายเป็นที่เป็นทางเพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดี โดยใช้วิธีทำให้บริเวณที่ต้องการให้ลูกสุกรถ่ายมูลให้เปียกแฉะ หรือทำการกวาดมูลไปกองไว้เพื่อล่อลูกสุกรให้ไปถ่ายตรงบริเวณนั้น และควรเลี้ยงในจำนวนที่ไม่แออัดจนเกินไป ประมาณคอกละ 20-25 ตัวก็เพียงพอ และการระบายอากาศก็เป็นเรื่องสำคัญหากร้อนเกินไปจะส่งผลให้ชะงักการเจริญเติบโตได้ พื้นคอกควรรักษาไว้ให้แห้งเสมอ ๆ เพราะหากชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลาจะเป็นแหล่งของเชื้อโรคได้และส่งผลให้ลูกสุกรป่วยได้ ส่วนวิธีที่จะใช้ลดความร้อนภายในคอกนั้นอาจใช้วิธีสาดน้ำกรณีอากาศร้อนจัด หรือใช้น้ำระบายความร้อนจากบนหลังคาได้อีกทางหนึ่ง ก็ถือเป็นการช่วยลดความร้อนภายในคอกได้
รางน้ำนั้นก็เช่นกัน ต้องทำการดูแลให้ลูกสุกรอย่างเพียงพอ ไม่ควรให้ขาดเมื่อลูกสุกรเข้าไปกินน้ำจะได้ไม่ต้องเบียดเสียดแย่งกัน รางอาหารก็ต้องเลือกให้มีความยาวเพียงพอที่ลูกสุกรจะเข้าไปกินได้พร้อม ๆ กันทุกตัวโดยไม่แออัด หากเป็นการให้อาหารโดยใช้ถังอาหารอัตโนมัติก็จะเป็นความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถใส่อาหารได้ทีละมาก ๆ และลูกสุกรมีอาหารกินได้ตลอดเวลา ส่วนระบบน้ำในปัจจุบันส่วนใหญ่แต่ละฟาร์มจะให้เป็นหัวให้น้ำแบบอัตโนมัติอยู่แล้วก็จะเป็นสิ่งดีที่ลูกสุกรจะมีน้ำกินตลอดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าอ่างน้ำแบบเก่าที่สำคัญยังส่งผลในเรื่องของความสะอาดได้ดีกว่าด้วย