การเลี้ยงแพะ

The goat1

แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องอีกชนิดหนึ่ง ที่ถือเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เรียกเช่นนี้เพราะแพะนั้นมีการเลี้ยงมาราวเกือบ 10,000 ปีมาแล้ว และรู้หรือไม่ว่าประเทศที่เลี้ยง

แพะมากที่สุดในโลกคือประเทศใด น่าจะมีหลายท่านที่ทายถูก ประเทศนั้นคือ อินเดียนั่นเอง ส่วนประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วเลี้ยงกันเป็นอาชีพเสริมอาจเป็นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลต่าง ๆ มากกว่าที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่