การเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรหลังคลอด

การเลี้ยงดู
แม่พันธุ์หลังคลอดในวันแรกไม่ควรให้กินอาหารหนัก แต่จะค่อย ๆ เพิ่มปริมาณอาหารให้ในวันถัดไป และควรมีน้ำไว้ให้กินตลอดเวลา เพื่อให้แม่พันธุ์สามารถผลิต

น้ำนมได้เพียงพอแก่ลูกสุกร และเพื่อไม่ให้แม่พันธุ์สุกรผอมและมีสภาพทรุดโทรมเกินไป จะให้อาหารเพียงพอสำหรับการดำรงชีพ 2.5 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการผลิตน้ำนมเลี้ยงลูก 0.25 กิโลกรัมต่อลูกสุกร 1 ตัว แต่เนื่องจากปริมาณน้ำนมที่แม่สุกรผลิตเลี้ยงลูกจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งสูงสุดในสัปดาห์ที่ 3 เช่นกัน เพื่อเป็นการประหยัดอาหารและคงจำนวนปริมาณอาหารไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะทำการหย่านมลูกสุกร
การหย่านม
โดยปกติตามธรรมชาติแล้วแม่สุกรจะหย่านมลูกสุกรเมื่อลูกสุกรมีอายุได้ 8 สัปดาห์ แต่ในการเลี้ยงสุกรปัจจุบันผู้เลี้ยงสามารถที่จะหย่านมลูกสุกรได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 3-5 สัปดาห์ โดยจะแยกแม่พันธุ์สุกรออกจากลูกสุกรเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสุกรได้รับความกระทบกระเทือนมากเกินไป ซึ่งเป็นวิธีการหย่านมที่ดีที่สุด

ใส่ความเห็น