การเลี้ยงแม่พันธุ์อุ้มท้อง

ก่อนอื่นเมื่อเราทำการผสมพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วนั้น เราต้องใช้วิธีการสังเกตุแม่พันธุ์ดังกล่าวก่อนว่ามีการตั้งท้องหรือไม่ โดยวิธีที่จะสังเกตุได้โดยง่ายคือ ดูว่าแม่พันธุ์

สุกรตัวนั้นเป็นสัดหรือไม่ ปกติแล้วแม่พันธุ์สุกรจะเป็นสัดให้เห็นทุก ๆ 21 วัน หากครบกำหนดแล้วแม่พันธุ์ยังไม่เป็นสัดอีกก็แสดงว่าตั้งท้องแล้วนั่นเอง และเมื่อเกิดการตั้งท้องของแม่พันธุ์สุกรแล้วก็ต้องทำการดูแลเลี้ยงดูให้ดี และถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งครบกำหนดคลอด ดังนี้
การเลี้ยงดู
โดยทั่วไปแม่พันธุ์สุกรที่ได้รับการผสมพันธุ์และตั้งท้องแล้วนั้น ต้องทำการขังเดี่ยวเพื่อแยกการดูแลเลี้ยงดูทันที หากเลี้ยงรวมกันจะเกิดปัญหาการกัดกันระหว่างแม่พันธุ์สุกรได้ และส่งผลให้มีการผสมติดต่ำลง หรือหากติดก็อาจติดลูกน้อยตัว หรืออาจทำให้เกิดการแท้งลูกได้ เรื่องอาหารและความสะอาดก็ต้องมีการดูแล อาหารและรางน้ำต้องสะอาด และปราศจากเศษอาหารตกค้างเนื่องจากป้องกันการบูดเน่า และพื้นคอกต้องแห้งและสะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการลื่นล้มของแม่พันธุ์อุ้มท้องได้

ใส่ความเห็น