การเลี้ยงโคเนื้อ

สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อนั้น ไม่แตกต่างจากการเลี้ยงโคนมเท่าไรนัก แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องของ ช่วงระยะในการคลอดลูก

การเลี้ยงดูโคเนื้อ
ในโคตัวเมียที่พร้อมจะให้ลูกได้นั้น จะต้องมีอายุราว 2 ปี ซึ่งเพียงพอกับความพร้อมที่จะรับการผสมพันธุ์และติดลูกได้ สำหรับหลักเบื้องต้นจะเริ่มทำการคัดโคหลังจากที่หย่านมแล้ว ซึ่งต้องมีอายุเฉลี่ยราว 8 เดือน และทำการคัดซ้ำอีกครั้งก่อนเข้าฝูงผสมพันธุ์ การเข้าผสมพันธุ์ในฝูงใหญ่จะใช้ลูกโคเพศเมียอายุ 8 เดือน ผสมกันกับตัวผู้ที่ผ่านการตอนแล้ว เพื่อให้สามารถผสมติด
สำหรับการเลี้ยงดูโคสาว หรือโครุ่นจำเป็นมากที่ต้องมีการจัดการเรื่องอาหารทั้งหญ้าและพืชตระกูลถั่วอย่างดีรวมถึงให้อาหารเสริมด้วย เพื่อให้โคมีการเติบโตที่ดี ซึ่งการเลี้ยงโคสาวจะปล่อยให้โคกินหญ้าในแปลงหญ้าตลอดวัน และควรที่เพิงกันแดดกันฝนสำหรับโคด้วย หญ้าที่ให้โคกินจะใช้เป็นหญ้าอ่อนเสมอ และมีน้ำสะอาดเพื่อให้โคมีน้ำกินตลอดเวลาด้วย
อาหารข้นที่จัดเตรียมให้โคนั้น ควรให้โคกินวันละ 1-2 กิโลกรัม เทียบเป็นเปอร์เซนต์ของโปรตีนคือราว 15% อาจใช้ปลายข้าว 2 ส่วน รำ 2 ส่วน และกากถั่วเหลือง 1 ส่วน นำมาผสมให้เข้ากัน และเตรียมแร่ธาตุตั้งไว้ให้โคกินได้ตลอดเวลาตามต้องการ
โครุ่นสาว สามารถเลี้ยงได้ 3 ลักษณะ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดคือวิธีที่ 3 ซึ่งต่างจาก 2 วิธีแรก วิธีนี้จะให้โคกินหญ้าในแปลงเฉพาะตอนกลางวัน พอตกเวลาเย็นก็ต้อนโคกลับที่พัก หากเราใช้หลักคือ ปล่อยให้โคกินแต่หญ้าน้ำหนักจะเพิ่มเพียง 0.3-0.5 กิโลกรัม แต่หากบำรุงด้วยอาหารข้นเพิ่มเข้าไปจะช่วยเพิ่มน้ำหนักได้ถึง 0.7 กิโลกรัมต่อวัน และเมื่อทำการเลี้ยงจนได้อายุ 18-24 เดือน จึงทำการย้ายโคเข้าผสมพันธุ์ต่อไปได้