การเลี้ยงไก่ระยะให้ไข่

สำหรับการเลี้ยงไก่ในระยะนี้ก็สำคัญไม่น้อย ไก่ระยะนี้จะให้ไข่เมื่อมีอายุได้ราว 19-21 สัปดาห์ ซึ่งมีหลักดังนี้


– ความหนาแน่นของไก่ ได้แก่ การจำกัดจำนวนไก่ 4 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร โดยพื้นที่มีการปูแกลบแล้ว หากเป็นพื้นที่เป็นระแนงไม้จะจำกัดได้ที่ 6 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนในพื้นที่กรงตับสามารถใช้รางอาหาร 12 เซนติเมตรต่อตัว หรืออีกปัจจัยคือต้องพิจารณาความหนาแน่นของไก่ตามสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลก็จะช่วยได้
– งานประจำวัน ได้แก่ การตรวจดูอุณภูมิ ตรวจดูไก่ ดูแลเรื่องอาหารและน้ำ ปริมาณไข่ แสงสว่างเพียงพอหรือไม่ ตรวจปริมาณอาหารที่กินของไก่ ตรวจดูมูลไก่ ตรวจดูการกระจายตัวของไก่ว่ากระจายตัวดีหรือไม่ รวมถึงการตรวจดูการตาย และที่สำคัญต้องมีการกำจัดไก่ที่เป็นโรค อ่อนแอ ไข่ช้าดังกล่าวนี้ต้องกำจัดคัดแยกออกด้วย
– การให้อาหารและน้ำ ได้แก่ เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน ทำความสะอาดภาชนะวันละครั้ง ปรับระดับกระป๋องน้ำให้เทียบเท่าหลังไก่ เช็คหรือตรวจสอบระดับน้ำในกระป๋องบ่อย ๆ ตรวจดูบริเวณรอบ ๆ กระป๋องน้ำกันการรั่วซึม หรือหกเลอะเทอะ ส่วนเรื่องของการให้อาหาร ควรเพิ่มปริมาณอาหารเมื่อไก่เริ่มไข่ และควรให้อาหารอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง สำหรับไก่สาวควรเพิ่มอาหารช่วงต้นสัปดาห์ ประมาณ 1 ขีด ต่อตัว และควรเติมอาหารให้อยู่ปริมาณ 1 ใน 3 ของความสูงของราง เพื่อป้องกันการหกหล่นเสียหาย
– การให้เปลือกหอยและก้อนกรวด เปลือกหอยช่วยเพิ่มแคลเซียมส่วนก้อนกรวดให้เพื่อการช่วยย่อยในกระเพาะอาหารของไก่
– ปริมาณอาหารที่ให้ ต้องอย่ามากเกินไปเพื่อตัดปัญหาการสิ้นเปลือง และก็ต้องไม่น้อยเกินควร หากไก่ประสบปัญหาหิวโหย จะทำให้ผลผลิตลดต่ำลงด้วย หากมีการสังเกตุจากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า เมื่ออุณภูมิลดลง ,เมื่อไก่ไข่เพิ่ม,เมื่อไก่อายุมากขึ้น,เมื่อไก่น้ำหนักมากขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถือเป็นปัจจัยหลักที่เมื่อพบแล้วสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือ ต้องเพิ่มปริมาณอาหารให้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งสิ้น
– การเก็บไข่ การเก็บไข่นั้นจำเป็นต้องเก็บอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน โดยเลือกเก็บไข่บนพื้นที่ร่วงหล่น ตามมุมต่าง ๆ และเก็บไข่ไว้ในห้องเก็บทันทีจากนั้นก็คัดแยกไข่ที่ผิดปกติ เช่นร้าว แตก นิ่ม ผิวไม่เรียบ และสกปรกด้วยโดยแยกไว้ต่างหาก รวมถึงคัดตามขนาดและน้ำหนัก จากนั้นเรียงไข่ใส่กระดาษ หรือถามพลาสติกก็ได้อาจเรียงซ้อนกันสูงราว 6-10 ชั้นตามสะดวก ที่สำคัญห้องเก็บไข่ต้องเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้ดี และไม่มีกลิ่น