การเลี้ยงไก่เบตง

ไก่เบตง เข้ามาในประเทศไทยโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาทางใต้ คือจังหวัดยะลา โดยนำไก่เบตงเข้ามาเลี้ยง ไก่เบตงมีเชื้อสายมาจากไก่พันธุ์เลียงซาน

หรือห่ายิ้นไถ้ คนจีนเรียกว่า ไก่กวางไส หรือกองไส นั่นเอง   ไก่เบตงจึงเริ่มเข้ามาในเมืองไทยเป็นครั้งแรก เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา  ปัจจุบันจึงได้ชื่อว่าเป็นไก่เบตง เพราะกำเนิดการเลี้ยงในประเทศไทยครั้งแรก ที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ในอดีตการเลี้ยงนั้นเลี้ยงแบบปล่อยเป็นทุ่งกว้าง ให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ เมื่อมีการเลี้ยงจำนวนมากก็ส่งผลต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นด้วย ทำให้ต้องมีการควบคุมการเลี้ยงที่ต้องเข้มงวดขึ้นด้วย หลังจากนั้นจึงต้องมีการเลี้ยงในพื้นที่แบบจำกัด ทำให้การเลี้ยงสามารถทำได้สะดวกและไม่ยุ่งยาก แต่หลังจากที่ไก่เบตงเข้ามามีบทบาทได้ราว 50  ก็เริ่มมีการพัฒนาการเลี้ยงไก่มากขึ้นโดยมีการสั่งไก่พันธุ์แท้จากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงโดยทำเป็นระบบ รูปแบบโรงเรือนที่มีมาตรฐาน และพัฒนาะเป็นรูปแบบธุรกิจการค้า มากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น