สัตว์ปีก » ไก่ไข่ » การเลี้ยงไก่ไข่

การเลี้ยงไก่ไข่

14 พฤศจิกายน 2014
6819   0

การเริ่มต้นเลี้ยงไก่ไข่นั้นมีหลักในการเริ่มต้นด้วยการหลายวิธี ซึ่งทั้งหมดจะแบ่งได้เป็น 3 วิธี


วิธีที่ 1 เลือกเลี้ยงลูกไก่สำหรับอายุได้ 1 วัน วิธีนี้ถือเป็นวิธีที่น่าสนใจพอสมควร เนื่องจากประหยัดใช้เงินลงทุนน้อย แต่ก็มีข้อเสียคือ ใช้เวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนาน เพราะต้อง เลี้ยงตั้งแต่ลูกไก่จนไข่ได้ ทำให้เสียเวลามาก เสี่ยงต่อความสูญเสียเรื่องไก่ตายมาก เวลาที่ใช้เลี้ยงจะนานถึงราว 5 เดือนครึ่งได้ ไก่จึงจะสามารถให้ไข่ได้
วิธีที่ 2 วิธีนี้จะใช้ไก่รุ่นอายุราว 2 เดือน วิธีนี้นิยมมากขึ้นและเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการความยุ่งยาก และไม่อยากเลี้ยงไก่นาน ๆ อาหารก็ใช้น้อย หากใครที่เป็นผู้ที่เริ่มต้นการเลี้ยงไก่ไข่ควรเลือกวิธีนี้จะเหมาะสมมากที่สุด
วิธีที่ 3 เริ่มจากไก่สาว การเลี้ยงวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่เหมาะกับผู้ที่สนใจเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากใช้เวลาเลี้ยงน้อยกว่าหลาย 2 วิธีที่กล่าวมากข้างต้น แต่ควรเลือกฟาร์มไก่สาวที่จะสั่งซื้อที่สามารถไว้ใจได้ เพื่อคุณภาพไก่สาวที่ดีที่สุด วิธีนี้เลี้ยงได้ราว 21-28 วันไก่จะเริ่มให้ไข่แล้ว