การเลือกซื้อพันธุ์สุกร

การเลือกซื้อพันธุ์สุกร
การเลือกซื้อจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์อยู่พอสมควร ไม่ควรตัดสินจากราคาที่แพง หรือถูก เพราะของถูกก็ใช่ว่าจะดีเสมอไป หรือของแพงก็ใช่ว่าจะเสียหายไม่ได้ ดัง

นั้นจึงต้องมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ
1. ความน่าเชื่อถือ โดยควรเลือกซื้อสุกรจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่นหน่วยงานของรัฐ บริษัทหรือฟาร์มใหญ่ ๆ ที่มีชื่อเสียง และมีความเชื่อถือได้ว่าจำหน่ายสุกรสายพันธุ์ดี มีการเลี้ยงดูและการจัดการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพราะถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยลดปัญหาที่จะตามมาภายหลังนำมาเลี้ยงได้
2. จุดประสงค์การนำไปเลี้ยง โดยควรคำนึงถึงว่า จะซื้อสุกรตัวนั้น ๆ ไปเป็นสุกรขุนหรือสุกรพันธุ์ เพื่อที่จะทำการคัดเลือกก่อนที่จะตัดสินใจซื้อไปเลี้ยง ดังนี้
2.1 สุกรที่จะนำไปเลี้ยงเป็นสุกรขุน ค่อนข้างมีหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อน้อยกว่าสุกรพันธุ์ สุกรที่ต้องเลือกนั้นต้องเป็นสุกรที่มีการหย่านมแล้วใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเจริญเติบโตหรือความแคระแกร็นได้ และถ้าเป็นไปได้ควรเลือกซื้อสุกรที่เกิดจากแม่สุกรที่เคยให้ลูกมาแล้ว เพราะจะเลี้ยงง่ายกว่าลูกสุกรครอกแรก
2.2 สุกรที่จะนำไปเลี้ยงเป็นสุกรพันธุ์ จำเป็นต้องดูจากพันธุ์ประวัติ ความสามารถของตัวสัตว์ รูปร่างลักษณะ ส่วนประกอบอื่น ๆ เข้าช่วย สุกรชนิดนี้ควรเลือกที่มีขนาดโตพอสมควร หรือสามารถที่จะใช้ผสมพันธุ์ได้ ทั้งนี้จะช่วยให้เราเห็นรูปร่าง ลักษณะหรือสิ่งผิดปกติอื่น ๆ ได้ชัดเจนกว่า

ใส่ความเห็น