การเลือกทำเลสำหรับเพาะเลี้ยงตะพาบน้ำมีดังนี้

1. ตะพาบน้ำถือเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำจืดสนิท ผู้เลี้ยงจึงจำเป็นต้องเลือกแหล่งเพาะเลี้ยงที่เป็นน้ำจืดซึ่งไม่สามารถมีน้ำเค็มท่วมถึงได้ และไม่ควรมีความเค็มจากดิน


2. ต้องสร้างโคลนในบ่อเพื่อให้คล้ายคลึงกับธรรมชาติที่ตะพาบต้องการ
3. ควรมีแหล่งถ่ายเทน้ำที่สะดวก เมื่อต้องทำการถ่ายน้ำ และต้องเป็นน้ำที่สะอาด
4. ต้องอยู่ในแหล่งพื้นที่ที่มีความเงียบสงบ เพื่อสะดวกต่อการวางไข่ของตะพาบน้ำ
5. ห่างไกลจากแหล่งน้ำเสีย เช่นโรงงานอุตสาหกรรม
6. ควรอยู่ใกล้ตลาด เพื่อรองรับผลผลิต เมื่อมีการจำหน่ายตะพาบออกสู่ตลาด
7. ควรมีแหล่งอาหารที่อยู่ใกล้ ๆ โดยเฉพาะอาหารหลัก เช่น ปลาเป็ดเป็นต้น
8. บ่อเลี้ยงควรอยู่ในพื้นที่โล่ง ปราศจากต้นไม้ใหญ่ เพื่อลดปัญหาใบไม้ร่วงหล่นจนทำให้เกิดน้ำเน่าเสียได้ง่าย

ใส่ความเห็น