การเลือกพันธุ์แพะ

Selection of goat breeding1

จำเป็นต้องเลือกพ่อพันธุ์ที่มีสายเลือดแท้ และมาจากแม่พันธุ์ที่ให้ลูกแฝด สูงใหญ่ น้ำหนักมาก สมบูรณ์แข็งแรง และเมื่อถึงวัยผสมพันธุ์ต้องมีความกระตือรือร้นที่จะผสมพันธุ์กับตัวเมียที่เป็นสัดด้วย

ส่วนแม่พันธุ์ต้องรูปร่างดี เต้านมใหญ่ ตัวยาว ให้ปริมาณน้ำนมมาก และสามา รถติดลูกแฝดได้ง่าย ๆ