การเลือกวิธีผสมพันธุ์โค

  โคเนื้อนั้นจะผสมพันธุ์ได้ 3 แบบ คือ การผสมเทียม การผสมแบบจูงเข้าผสม และการผสมปล่อยเข้าคุมฝูง แต่วิธีที่นิยมและสะดวกรวมถึงประหยัดที่สุดคือ วิธีปล่อยเข้าคุมฝูงในแปลงหญ้า ซึ่งหากปริมาณโคที่เลี้ยงมีมากกว่า 20 ตัวเป็นต้นไปจะเหมาะสมกับวิธีนี้มาก  ในระดับฟาร์มนั้นจะมีการกำหนดให้ผสมพันธุ์เป็นฤดูเดียว ซึ่งปีหนึ่งจะให้ผสมเพียง 3 เดือน ซึ่งโคเพศเมียจะเป็นสัด 4 รอบ ซึ่งหากพลาดรอบใดรอบหนึ่งก็ยังคงเหลือ 3 ครั้งที่เพียงพออยู่ ซึ่งในฤดูผสมจะอยู่ประมาณ ต้นเดือน พฤษภาคม สิ้นสุดเดือนสิงหาคมของทุกปี หากพบโคที่ไม่ตั้งท้องในฤดูนี้ ซึ่งสามารถกำหนดฤดูผสมพันธุ์ครั้งที่ 2 อีกฤดูหนึ่ง ซึ่งใช้เวลาราว 120 วัน โดยเริ่มกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุดปลายเดือนมกราคมของทุกปี