การเลือกสถานที่สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

การเลือกสถานที่สร้างบ่อเลี้ยงสำหรับปลาดุกบิ๊กอุย สามารถเลือกโดยมีปัจจัยหลักต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1. ควรเลือกพื้นที่ใกล้บ้าน
2. อยู่ในพื้นที่ร่มหรือมีหลังคา
3. มีแหล่งน้ำ เพื่อสะดวกต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกครั้ง
การเตรียมน้ำ
– น้ำบาดาล น้ำบ่อ น้ำในแหล่งน้ำลำคลองสามารถใช้เลี้ยงปลาดุกได้
– น้ำประปาให้ทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน ก่อน จึงนำน้ำมาเลี้ยงได้

ใส่ความเห็น