สัตว์เลื้อยคลาน » จระเข้ » การเลือกสถานที่ในการเพาะเลี้ยงจระเข้

การเลือกสถานที่ในการเพาะเลี้ยงจระเข้

29 สิงหาคม 2014
2984   0

1. ต้องตั้งอยู่ในแหล่งน้ำที่สะอาด มีคุณภาพ และใช้เพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี
2. เป็นพื้นที่สูง น้ำไม่ท่วม
3. อยู่ใกล้แหล่งที่สามารถหาวัตถุดิบมาเป็นอาหารได้ง่าย


4. มีเส้นทางคมนาคมและไฟฟ้าสะดวก
5. อยู่ในท้องถิ่นที่ประชาชนทั่วไปมีอัธยาศัยดี ไม่มีมิจฉาชีพ โจรขโมย