การแยกเพศกบนั้นสามารถทำได้ดังนี้

กบตัวผู้

จะมีขนาดลำตัวเล็กกว่าตัวเมีย จะมีกล่องเสียงอยู่ใต้คางเมื่อทำการหงายท้องดู ซึ่งจะบุ๋มลงไปและนูนขึ้น เมื่อกบร้องบริเวณนี้สีจะดำหรือเข้ม เห็นได้ชัด บริเวณนี้

กบตัวผู้จะมีส่วนหูใหญ่โตกว่าตาด้วย

กบตัวเมีย

จะมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าตัวผู้ ไม่มีกล่องเสียง แต่จะมีส่วนหูเท่ากับตา ไม่กลมใหญ่เช่นเดียวกับตัวผู้

ในระหว่างที่ทำการคัดแยกเพศกบเพื่อแยกเลี้ยงคนละบ่อนี้ ควรเลือกเอากบพันธุ์ดีไปด้วยกัน ซึ่งต้องมีลักษณะลำตัวค่อนข้างโต แข็งแรง สมบูรณ์ทุกส่วน และนำไปปล่อยเลี้ยงคนละบ่อ เพื่อพัฒนาให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีต่อไปอีกรา  4-6 เดือน  กบจะวางไข่และให้ผลผลิตเต็มที่และดีที่สุด เมื่ออายุได้ราว 8 เดือนสำหรับตัวผู้ และตัวเมีย 1 ปี

ใส่ความเห็น