การใช้พ่อพันธุ์สุกรทำการผสมพันธุ์ เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานและส่งเสริมการผสมพันธุ์ให้มีอัตราการผสมติดยิ่งขึ้นเราควรจะปฏิบัติดังนี้

1. การใช้พ่อพันธุ์สุกรทำการผสมพันธุ์ ไม่ควรใช้พ่อพันธุ์ที่มีอายุน้อยเกินไปเพราะจะทำให้พ่อพันธุ์มีอายุการใช้งานน้อยกว่าปกติที่ควรจะเป็น ดังนั้นควรเลือกพ่อ

พันธุ์ที่มีอายุได้ราว 8 เดือนขึ้นไป และพ่อพันธุ์สุกรที่นำมาใช้ผสมพันธุ์ควรผ่านการฝึกให้เป็นเสียก่อน
2. อัตราการใช้พ่อพันธุ์สุกรในการผสมพันธุ์ ควรใช้อัตราที่เหมาะสมตามอายุในฤดูร้อนควรลดอัตราการใช้ผสมพันธุ์ต่ำกว่าปกติ
3. เวลาที่เหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์ ควรเป็นเวลาเย็นหรือเช้าตรู่ ไม่ควรผสมพันธุ์ในช่วงที่มีอากาศร้อน หรือเวลาอิ่มอาหารใหม่ ๆ เพราะอาจทำให้พ่อพันธุ์เกิดความเครียดหรือช็อคตายได้
4. ในช่วงของการผสมพันธุ์ พ่อพันธุ์สุกรมักเกิดการเบื่ออาหาร เราควรบำรุงด้วยการให้อาหารประเภทโปรตีน เช่น นมสด ไข่เป็ด ไข่ไก่ทั้งฟอง
5. ถ้าแม่พันธุ์สุกรขนาดเล็กกว่าพ่อพันธุ์สุกรมากเกินไป ควรที่จะใช้ซองผสมพันธุ์เข้าช่วยเหลือ

ใส่ความเห็น