การให้กรวดลูกไก่เนื้อ (ไก่กระทง)

ลูกไก่จะย่อยอาหารได้ดีขึ้นถ้าถ้าได้กินกรวด กรวดสำหรับไก่กินมี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งให้ไก่กินเพื่อเอาธาตุปูน อีกชนิดให้กินสำหรับช่วยในการบดขยี้อาหารแทนฟัน

จะใช้กรวดหรือทรายเม็ดใหญ่จากทะเล หรือหินที่ไม่ละลายมาบดย่อยให้มีขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ลูกไก่อายุได้ 7 วันจะให้กรวดจำนวน ½ กิโลกรัมต่อลูกไก 100 ตัว ไก่จะกินกรวดประมาณ 2 เปอร์เซนต์ของจำนวนอาหารที่กิน วิธีให้กรวดให้โรยกับพื้นถาดอาหารจำนวนกรวดที่จะให้เพิ่มขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับอายุของไก่และขนาดของไก่จะมีการหยุดให้กรวดเมื่อไก่อายุได้ 30 วันขึ้นไปแล้ว

การให้แสงสว่าง

เนื่องจากไก่กระทงมีอายุเลี้ยงดูสั้นเพียง 7-8 สัปดาห์เท่านั้น จึงจำเป็นต้องให้ลูกไก่ได้กินอาหารได้มากที่สุดเท่าที่จะกินได้เพื่อให้มีการเติบโตเร็วที่สุด การให้แสงสว่างเป็นการช่วยเพิ่มเวลาการกินอาหารให้มากขึ้น โดยเฉพาะในฤดูร้อน

ในช่วงระยะเวลา 3-4 วันแรก จะให้แสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมง เพราะลูกไก่ยังไม่ชินกับสถานที่ จะช่วยให้ลูกไก่หาแหล่งน้ำและอาหารกินได้ โดยใช้ไฟฟ้าขนาดความสว่าง 5-10 แรงเทียนใต้กระโจมกก หลังจากนั้นการใช้แสงสว่างจะลดลง โดยให้แสงในตอนเช้า 2 ชั่วโมง เริ่มจาก 04.00 น. และตอนเย็นอีก 2 ชั่วโมง ถึง 20.00 น. การให้แสงจะช่วยให้ไก่กินอาหารได้เพิ่มมากขึ้นและโตเร็ว ได้น้ำหนักส่งตลาดเร็ว ระยะเวลาในการเลี้ยงดูจะลดลง ในฤดูร้อนไก่จะกินอาหารลดลง ดังนั้นจึงต้องเพิ่มระยะเวลาในการให้แสงสว่างในตอนเย็นเพิ่มขึ้นอีก โดยผู้เลี้ยงต้องทำการคำนวณว่าคุ้มหรือไม่กับการที่จะให้แสงสว่างจากหลอดไฟขนาด 40 แรงเทียน แขวนสูงจากพื้น 8 ฟุต และวางห่างกันทุก 12 ฟุต

ใส่ความเห็น