การให้ยาภายนอก ในโคเนื้อ

การให้ยาโค

  1. ให้ยาตามขนาด ถูกต้องและครบถ้วน
  2. ให้ยาถูกทาง คือ ภายในหรือภายนอก
  3. ทำความสะอาดก่อนให้ยาทุกครั้งเสมอ ๆ
  4. อ่านฉลากยาให้ละเอียดทุกครั้ง
  5. อยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์
  6. การให้ยาครั้งเดียวหลายชนิด ยานั้นต้องสอดคล้องกัน
  7. ทุกครั้งที่ให้ยาควรสอบถามสัตวแพทย์เรื่องของการงดนมเมื่อให้ยาต้องปฏิบัติหรือไม่
  8. ทำการจดบันทึกการให้ยาโดยละเอียดทุกครั้ง

การให้ยาภายนอก แบ่งได้ดังนี้
1. ยาใส่แผลภายนอก เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ย่าฆ่าแมลง เนกาซันท์ การให้ดังกล่าวนี้ ต้องทำความสะอาดก่อนจากนั้นจึงทำการโกนขนบริเวณรอบ ๆ แผลทุกครั้ง

ก่อนใส่ยา และสิ่งที่ต้องระวังมากคือ ยาประเภทกำจัดแมลง สามารถฆ่าโคได้หากโคกินหรือเลียเข้าไป ควรผูกเชื้อที่ล่ามโคไว้ไม่ให้หันมาเลียบาดแผลได้
2. ยำกำจัดพยาธิภายนอก เป็นยาชนิดสารละลายและเหลว วิธีใช้คือ เช็ดหรือพ่นหรืออาบให้โคก็ได้ แต่ควรผสมอัตราส่วนให้ถูกต้อง ผู้พ่นควรอยู่เหนือลมและงดบริโภคน้ำและอาหารทุกชนิด และเมื่อจัดการเสร็จแล้วควรอาบน้ำชำระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทุกครั้ง
3. การให้ยาสอดเต้านม ยาสอดเต้านมถือเป็นยาที่ต้องมีติดฟาร์มไว้เสมอ เพราะหากโคเต้านมอักเสบ การสอดยานี้จะเป็นวิธีรักษาที่เห็นผลเร็วที่สุด ซึ่งก่อนใส่ยาต้องทำการรีดนมจากเต้าออกให้หมด จากนั้นเช็ดปลายหัวนมด้วยแอลกอฮอล์ เริ่มเขย่ากระบอกฉีดพร้อมกับบีบปลายหัวนมไว้ คลึงให้น้ำกระจายเข้าเต้านม ไม่ให้ไหลย้อนลงมา และทุกครั้งที่ทำการสอดยานี้ต้องงดน้ำนมอย่างน้อย 3 วัน หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย และที่สำคัญยามีหลายชนิด ฤทธิ์ของยาก็แตกต่างกัน จึงควรปรึกษาหรือขอคำชี้แนะจากสัตวแพทย์ก่อน
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติคือ อ่านฉลากยาให้ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1. เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดต้องฆ่าเชื้อ
2. อุปกรณ์ต้องสะอาด
3. ให้ยาถูกขนาด
4. ตำแหน่งที่เหมาะสมมากมี 2 ตำแหน่งคือ เนื้อโคนขาหลังและบริเวณแผงคอ ที่นิยมฉีด
5. ควรเลือกเข็มเบอร์ 18 ความยาว 1 นิ้วครึ่ง
6. ปักเข็มเข้ากล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว โดยเริ่มใช้หลังมือตบบริเวณที่จะฉีดราว 2-3 ครั้งแล้วปักเข็มทันทีจากนั้นจึงสวมกระบอกฉีดภายหลัง ดูดเบา ๆ ดว่ามีเลือดเข้ามาในกระบอกฉีดหรือไม่ ถ้าไม่มีเดินยาได้
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ประจำฟาร์มโคนม
1. ขึ้ผึ้งป้ายตา เช่น คลอแรมฟินิคอล เทอร์รามัยซิน เพื่อรักษาตาอักเสบ
2. ยาสอดเต้านม
3. ยาฆ่าแมลง เช่น เนกาซันท์
4. กรรไกร ทิงเจอร์ไอโอดีน มีดโกน สำลีและผ้าก๊อส
5. ยากำจัดพยาธิภายนอก
6. แท่งเหล็กกลวงปลายแหลม เพื่อแก้ปัญหาอาการท้องอืด