การให้วัคซีนไก่เนื้อ

การจัดโปรแกรมการให้วัคซีนที่ถูกต้องจะเป็นสิ่งประกันได้ว่าจะปลอดจากโรคได้ โดยทั่วไปไก่เนื้อจะให้วัคซีนเฉพาะในระยะไก่เล็กเท่านั้น และจะให้วัคซีนเมื่อ

ไก่มีสุขภาพแข็งแรงดีพอ โดยปกติจะทำการให้วัคซีนดังนี้

ไก่อายุได้ 5-7 วัน ให้วัคซีนชนิดฝีดาษ คือการให้ใช้วิธีแทงปีก และช่วง 10-14 วัน จะให้วัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ โดยวิธีการหยอดตาหรือจมูก

เมื่อให้วัคซีนแล้วต้องระวังเรื่องของการสุขาภิบาล และดูแลให้อุณภูมิในโรงเรือนพอเหมาะ ไม่ให้มีลมโกรก ถ้ามีโรคระบาดในท้องถิ่นนั้นต้องมีการให้วัคซีนเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้ามีโรคนิวคาสเซิลระบาดก็จำเป็นที่จะต้องทำวัคซีนนิวคาสเซิลเพิ่มขึ้นอีก 2 ครั้ง คือเมื่อไก่อายุ 1-3 วันและ 35 วัน

ถ้ามีลูกไก่ป่วยและอ่อนแอให้แยกออกทำลายเสีย อย่าพยายามรักษาไก่ป่วยเพราะอาจแพร่เชื้อโรคและทำให้สิ้นเปลืองด้วย

ใส่ความเห็น