สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ » กบ » การให้อาหารกบ

การให้อาหารกบ

20 สิงหาคม 2014
4833   0

อาหารก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการเลี้ยงกบตลอดจนถึงการจับจำหน่าย เพราะหากอาหารดี เพียงพอ และดูแลดี ก็ย่อมได้กบที่มีน้ำหนักดีออกสู่ตลาดไป

ด้วย

ไส้เดือนดิน

หากเลือกที่จะใช้ไส้เดือนดินเป็นอาหารให้กับกบนั้น ก็ควรเลือกที่จะเพาะเลี้ยงเอง เพราะปัจจุบันเริ่มมีน้อยตามแหล่งธรรมชาติ แต่การเพาะนั้นไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใด คือเริ่มจากการใช้ขี้วัว ขี้ควายผสมเข้ากับดินและคุลุกเคล้าให้ทั่ว และฉีดน้ำให้ชุ่มจากนั้นจึงนำไส้เดือนมาปล่อยลงเลี้ยง หลังจากนั้นก็คอยดูแลดินให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ เมื่อต้องการนำมาเลี้ยงกบก็ขุดดินแล้วจับขึ้นมาและนำไปเลี้ยงกบต่อไป อาจให้กินเป็นตัวหรือสับเป็นท่อนให้กินก็ได้ หรือทำการเพาะด้วยวิธีการใช้ถังส้วม แต่มีก้นเพื่อป้องกันไม่ให้หนี ด้านล่างเจาะเป็นรูระบายน้ำ โดยรูนี้จะใช้ผ้ามุ้งในล่อน ครอบปิดปากรูเอาไว้ ป้องกันไม่ให้ไส้เดือนออกมาทางรูระบายน้ำนี้

ภายในภาชนะนี้ก็จะใส่ดินผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ในอัตราดิน 3 ส่วน ต่อปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน ระดับดินที่ใส่ในภาชนะให้มีความสูงประมาณ ½ หนึ่งของภาชนะแล้วนำใบไม้มาเพื่อปกปิดหน้าผิวดินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดที่ส่อง แต่ปกติแล้วควรนำภาชนะทิ้งไว้ในร่มเพื่อป้องกันความร้อนที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจร้อนเกินไปหากเจอแสงแดด หลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มชื้นเป็นประจำ พร้อมกับนำไส้เดือนมาปล่อยลงเลี้ยงในภาชนะให้ไส้เดือนเจริญเติบโตและสืบพันธุ์วางไข่เพิ่มขยายจำนวนประมาณ 45-60 วัน ก็จะเริ่มมีไส้เดือนตัวโตพอที่จะจับไปเลี้ยงกบได้แล้ว

สำหรับวิธีจับไส้เดือนก็ทำได้ง่ายคืออุดท่อด้านล่างแล้วเติมน้ำลงไป ให้สูงกว่าระดับดินเล็กน้อย ไส้เดือนก็จะหนีน้ำขึ้นมาอยู่บริเวณผิวดิน ก็จะเลือกจับตัวที่โตออกมาได้ แล้วเปิดรูระบายน้ำให้ไหลออกจนแห้ง เพื่อให้ไส้เดือนตัวที่ยังเล็กไม่ได้ขนาดจริง ๆ เจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

หนอนแมลงวัน

นับเป็นอาหารเลี้ยงกบระยะแรกที่ดีที่กบชอบกินที่สุด หนอนแมลงวันจะพบได้มากตามสิ่งของบูดเน่า เช่นผลไม้เน่า มูลสัตว์เน่า ซากสัตว์เน่า เป็นต้น ในการเลี้ยงกบโดยใช้หนอนแมลงนิยมเพาะเลี้ยงกันจากขี้หมูสด เพาะเลี้ยงได้ไม่ยาก และลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่

  1. บ่อซีเมนต์ สูงประมาณ 25-30  ตารางเมตร และมีเนื้อที่ 4-6 ตารางเมตร และควรมีขนาด 4 บ่อและต้องมีฝาปิดด้วยสังกะสีเพื่อลดกลิ่นเหม็นและป้องกันแดด ฝนด้วย
  2. พลั่ว
  3. รถเข็น
  4. ตะแกรงร่อน
  5. ขี้หมูสด
  6. ถัง

ส่วนวิธีการเพาะหนอนแมลงวันจากขี้หมูสดก็ทำได้ดังนี้

  1. นำขี้หมูสด ที่เกิดจากการล้างบ่อตักใส่รถเข็นแล้วนำไปเทลงบ่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3-4 คันรถ ให้มีปริมาณเท่ากัน เป็นจุด ๆ จากนั้นจะมีการเกิดหนอนแมลงวันตามขั้นตอนดังนี้

–     ในวันที่ 1 ภายหลังจากที่ได้นำขี้หมูสดมาใส่ลงบ่อแล้ว ก็จะเริ่มมีแมลงวันมาวางไข่มากที่สุดคือช่วง 10.00-14.00 น.  ซึ่งจะมี 2 ชนิดที่จะมาวางไข่และจวางไข่ในวันแรกเท่านั้น ชนิดแรกคือ แมลงวันหัวสีแดง และลำตัวสีเขียว และชนิดที่ 2 คือหัวสีน้ำตาลและลำตัวสีดำสลับขาว

–     ในวันที่ 2 จะเริ่มมีหนอนแมลงวันแผ่กระจาย

–     ในวันที่ 3 หนอนแมลงวันจะแผ่กระจายเต็มที่

–     ในวันที่ 4 ขี้หมูสดจะยุบเรียบและเป็นผงแห้ง ๆ  เมื่อคุ้ยดูจะมีหนอนแมลงวันอยู่ภายใน และตามพื้นบ่อเป็นจำนวนมาก

–     ดังนั้น ถ้านับเวลาตั้งแต่เริ่มเอาขี้หมูสดใส่บ่อซีเมนต์ เพื่อเพาะให้ตัวเป็นหนอนแมลงวันจะใช้เวลาราว 72-80 ชั่วโมง ก็จะได้ขนาดโตพอใช้เป็นอาหารกบได้ หากเกินเวลาดังกล่าวตัวหนอนจะเริ่มมีขนตามตัวและไม่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นอาหารกบ

–     สำหรับบ่อที่เหลือดังกล่าวก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบ่อที่หนึ่งและนำมาหมุนเวียนเป็นอาหารกบตามลำดับ

–     ใน 1 บ่อสามารถเพาะตัวหนอนแมลงวันได้ประมาณ 2-3 ปี๊บ ส่วนกากที่เหลือก็นำไปเป็นปุ๋ยต่อไป

–     สำหรับการเพาะหนอนขี้หมูอีกวิธีคือการนำเอาเลือดหมู ขนหมูและรำละเอียดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน รดน้ำให้ชื้นและนำไปเทใส่ภาชนะทรงแบนปากกว้างหรือพื้นที่รองด้วยผ้าพลาสติก ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-7 วัน ก็จะมีตัวหนอนแมลงวันเกิดขึ้นมากมาย แต่วิธีนี้ต้องระมัดระวังให้มาก เพราะจะส่งกลิ่นเหม็นมาก ซึ่งอาจเกิดความรำคาญแก่เพื่อนบ้านได้

แมลงต่าง ๆ

แมลงที่กบชอบมากที่สุดคือ แมลงเม่าที่เกิดจากตัวปลวก ซึ่งมีมากในช่วงฤดูฝน ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเราสามารถติดหลอดไฟไว้บนบ่อล่อให้แมลงลงมาเล่นเล่นไฟ และตกลงไปเป็นอาหารกบได้เช่นกัน แต่ควรเลือกให้เป็นเมนูอาหารเสริมมากกว่าอาหารหลัก เพราะจะทำให้กบโตไม่เต็มที่ และมีขนาดแตกต่างกันได้

อย่างไรก็ตามการใช้ไฟล่อแมลงในช่วงกลางคืนมักส่งผลเสียคือมีกบตาย เนื่องจากมีแมลงชนิดหนึ่งชื่อ “แม่ปีกมดคันไฟ” ซึ่งจะมาเล่นไฟด้วยและมันตายยากและเมื่อกบได้จับกินเข้าไปมันจะไปกัดกระเพาะอาหารทำให้กบตายในเวลาต่อมา

ปลาเป็ด ปลาเบญจพรรณ

สามารถเลือกซื้อได้จากแหล่งใกล้บ้าน ในราคากิโลกรัมละ 6-8 บาท นำมาสับละเอียดและใช้ได้ทันที หรือนำมาสับละเอียดและผสมรำก็ได้ วิธีนี้มีหลายฟาร์มเลือกใช้เพื่อผลกำไรที่สูงขึ้น

เศษปลา เหงือกปลา และปลาทู

วัตถุดิบชนิดนี้มีราคาขายอยู่ที่ 10-15 บาทต่อปี๊บและในแถบจังหวัดสระบุรีนิยมใช้กันมาก เพราะเชื่อว่าเลี้ยงแล้วกบโตวัย

อาหารไก่

อาหารไก่สำเร็จรูปชนิดอัดเม็ด สามารถใช้ผสมเลี้ยงกับหนอนแมลงวันในระยะแรก และค่อย ๆ ลดปริมาณหนอนแมลงวันลงจนเหลือแต่อาหารอัดเม็ดอย่างเดียวในที่สุด