สัตว์เลื้อยคลาน » จระเข้ » การให้อาหารจระเข้

การให้อาหารจระเข้

29 สิงหาคม 2014
3602   0

ลูกจระเข้เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะไม่กินอาหารเพราะยังมีไข่แดงเหลืออยู่ในท้องพอเลี้ยงตัวได้ราว 5-7 วัน เมื่อหมดไข่แดงจึงเริ่มหิวอาหาร อาหารส่วนใหญ่คือ

ประเภทเนื้อ เช่น กบเขียด ลูกปลา ลูกกุ้ง ปลาทู ปลานิล โดยใช้วิธีคีบเข้าไปในปากลึกถึงคอหอย หากไม่ถึงส่วนนี้มันจะคายออก เมื่อโตมันจะกินอาหารราว 3-5% ของน้ำหนักตัว หลังจากนั้น 6 เดือน เปลี่ยนเป็นให้อาหารคือ ปลาเป็นตัวได้ เมื่อเลี้ยงจนอายุ 2 ปีขึ้นไป ให้เปลี่ยนอาหารเดิมเป็น ซี่โครงไก่ หากจระเข้ทุกตัวกินอิ่มทั่วถึงดีแล้วทั้งหมด สามารถให้อาหารทุก 5-7 วัน หรือ 10 วันต่อครั้งก็ได้ และควรให้เวลาเย็นเช่นเคย