การให้อาหารปลาช่อน

อาหารที่ให้นั้นควรใช้เป็นปลาเป็ดผสมรำในอัตราส่วน 4:1 หรือเทียบเป็นเปอร์เซนต์คือ ปลาเป็ด 40 เปอร์เซนต์ รำ 30 เปอร์เซนต์

หัวอาหาร 30 เปอร์เซนต์ อาหารที่ให้นั้น ให้ในปริมาณ 4-5 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักตัวปลา วางอาหารไว้บนตะแกรงหรือภาชนะแบนลอยไว้ใต้ผิวน้ำ 2-3 เซนติเมตร และควรทำการวางไว้หลาย ๆ จุดด้วย