การให้อาหารปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก

การให้อาหารปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก
1. เริ่มจากการให้อาหารชนิดเม็ดเล็ก โดยใช้วิธีบุบพอแหลก


2. อาหารเสริมอื่น ๆ ที่หาได้อาจจะเป็น ปลวก แมลงเม่าหรือแมลงอื่น ๆ
3. อาหารสดพวกเศษเนื้อปลาเป็ดสับ หรือเศษเนื้อต่าง ๆ
4. เวลาให้อาหารควรแบ่งเป็น 2 มื้อ คือ เช้าและเย็น

การใช้ประโยชน์พื้นที่รอบบ่อ
1. ใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว

ใส่ความเห็น