การให้อาหารปลาสลิด

สิ่งที่ปลาสลิดนิยมกินเป็นอาหารคือ ตะไคร่น้ำ รำละเอียด ปลายข้าว ต้มปนกับผักบุ้งที่หั่นแล้ว รวมถึงแหนสด และปลวก ก็ถือเป็นอาหารที่ปลาสลิดชื่นชอบด้วย

เหมือนกันส่วนอาหารของลูกปลาสลิดวัยอ่อน ได้แก่ ตะไคร่น้ำ และไรน้ำ เหมาะสำหรับลูกปลาที่มีอายุตั้งแต่ 7 วัน ถึง 1 เดือน เมื่อปลามีอายุได้ราว 21 วันแล้วนั้น ควรทำการเพิ่มอาหารเป็นรำข้าวอย่างละเอียด ต้มปนกับผักบุ้งที่สับละเอียดหรือแหนสด และปลวกบ้างปะปนกันไป เพราะจะมีลูกปลาบางตัวที่โตพอที่จะกินอาหารเหล่านี้ได้
สำหรับอัตราส่วนของการผสมปนอาหารนั้นได้แก่ ผักบุ้ง 1 ส่วน รำ 2 ส่วน โดยทำการต้มให้เปื่อย แล้วจึงนำรำลงไปเป็นส่วนผสม จากนั้นทำการปั้นเป็นก้อน การให้อาหารควรให้เพียงวันละ 2 ครั้ง ในเวลาเช้า โดยจัดวางบนแป้นให้ได้ระดับน้ำ 1 คืบ กะปริมาณอาหารให้พอดีกับการกินของปลา เพื่อลดการสิ้นเปลืองและการเน่าเสียของน้ำ ส่วนปริมาณอาหารนั้น ต้องใช้วิธีการสังเกตุและคำนวณแบบคร่าว ๆ ด้วยตนเอง ว่าสามารถเพิ่มปริมาณได้มากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน เพราะปลาย่อมมีการเจริญเติบโตขึ้นทุกวันและย่อมมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดเตรียมอาหารให้ตรงกับความต้องการของปลาด้วย
การให้อาหารแต่ละครั้งควรมีการจัดทำเป็นเวลา และทุกครั้งที่ให้อาหารสภาพอากาศไม่ควรร้อนเกินไป อาจให้เป็นช่วงเช้าและเย็น และก่อนให้อาหารบนแป้นไม้ที่เตรียมไว้ ควรมีการส่งสัญญาณเพื่อสร้างความเคยชินให้กับตัวปลา เช่นดีดนิ้วในน้ำให้เกิดเสียงเพื่อให้ปลารู้ว่าเมื่อเกิดเสียงนี้ทุกครั้งจะได้กินอาหารทุกครั้งไป

ใส่ความเห็น