สัตว์บก » โคเนื้อ » การให้อาหารระยะแม่โคอุ้มท้อง

การให้อาหารระยะแม่โคอุ้มท้อง

6 ธันวาคม 2014
2443   0

ปริมาณอาหารที่แม่โคต้องการในช่วงนี้นั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยุ่กับความเจริญเติบโตของลูกโคในท้อง ซึ่งในระยะ 3 เดือนแรกแม่โคจะกินอาหารปกติ และจะกินมากขึ้นในช่วง 3 เดือนสุดท้าย ซึ่งแม่โคอุ้มท้องที่มีร่างกายแตกต่างกันควรแยกเลี้ยง หากร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี ควรให้อาหารแม่โค 2% ของน้ำหนักตัว และหากเป็นแม่โคผอม ควรให้ที่ 2.5% ของน้ำหนักตัว การกินอาหารในแปลงหญ้าที่ไม่สมบูรณ์พอต้องเพิ่มอาหารข้นให้โคอีก 1.5 กิโลกรัมต่อตัว แต่ก็ต้องระวังอย่าให้แม่โคอ้วนจนเกินไปจะทำให้คลอดยาก และควรระมัดระวังสิ่งรบกวนแม่โค จนทำให้แม่โคตื่นตกใจด้วย รวมถึงยาที่ใช้ก็ต้องระวังเพราะอาจส่งผลทำให้แม่โคแท้งลูกได้