การให้อาหารแม่พันธุ์สุกรอุ้มท้องสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะดังนี้

1. การให้อาหารแม่พันธุ์สุกรอุ้มท้อง ตั้งแต่วันผสมจนถึง 84 วัน หรือ 12 สัปดาห์ ควรให้อาหารประมาณ 1-1.2 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักตัว


2. การให้อาหารแม่พันธุ์สุกรอุ้มท้อง ตั้งแต่ 84 วันหรือ 12 สัปดาห์ ถึง 7 วันคลอด เราจะเพิ่มปริมาณอาหารให้แม่สุกรมากขึ้นเป็น 1.4-1.6 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักตัว
3. การให้อาหารแม่พันธุ์สุกรก่อนคลอด หรือประมาณ 7 วันก่อนที่จะคลอด การให้อาหารผู้เลี้ยงจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เราจะต้องใส่ยา ป้องกันลูกสุกรท้องร่วงลงในอาหารแม่พันธุ์สุกรซึ่งจะต้องใช้ยานี้ตลอดไปหลังจากที่แม่พันธุ์สุกรคลอดแล้ว 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ให้ยาระบายหรือให้รำข้าวผสมอาหารมาก ๆ ประมาณ 25-30 เปอร์เซนต์ของอาหารที่ให้ เพื่อป้องกันแม่พันธุ์สุกรท้องผูกเมื่อใกล้คลอด และจัดหาน้ำที่สะอาดให้แม่สุกรดื่มมาก ๆ ด้วย

ใส่ความเห็น