การให้อาหารและน้ำเม่นแคระ

การให้อาหารและน้ำ  ในแต่ละวัน  จะใช้เวลาไม่เกิน  1  ชั่วโมงตอนเช้าในการสำรวจตรวจตราพื้นที่เลี้ยงเม่นแคระของเขา  ให้อาหาร

ซึ่งใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปของแมว  น้ำใช้เติมจากกระบอกแนวตั้ง  ที่มีลูกกลิ้งที่หัวกระบอก  ให้เม่นแคระเลียกินน้ำ  เช่นเดียวกับแมว  นอกจากนี้  ควรสำรวจขี้เลื่อยที่ใช้รองพื้นรังให้กับเม่นแคระ  อาจเปลี่ยนขี้เลื่อยให้หากเห็นว่าเริ่มสกปรก

                 อาหารเม็ดสำเร็จรูปของแมว  เป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงเม่นแคระได้  แต่ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงหากต้องการให้อาหารเสริมกับเม่นแคระ  ซึ่งแนะนำว่าอาหารเสริมสำหรับเม่นแคระอาจไม่จำเป็นก็ได้  หรือหากต้องการให้จริง สามารถ ให้หนอนนกและแกนผักกาดขาว  เป็นอาหารเสริม  แกนผักกาดขาวจะช่วยเหลือเสริมวิตามินในตัวของเม่นแคระให้สัปดาห์ละครั้ง  ส่วนหนอนนกเป็นโปรตีนที่ไม่ได้จำเป็นมากสำหรับเม่นแคระ  แต่ถ้ามีก็ถือว่าเป็นประโยชน์  โดยให้หนอนนกเดือนละครั้ง  ครั้งละ  3 – 4  ตัว  ต่อเม่นแคระ  1  ตัว

                ทุก ๆ  3 – 4  เดือน  เม่นแคระจะสลัดขนทิ้ง  และมีขนใหม่ขึ้นมาแทนที่  ผู้เลี้ยงไม่ควรตกใจ  แต่ควรเก็บทำความสะอาดขนเม่นแคระที่หลุดออกให้ดี  เพราะปลายของขนเม่นแคระด้านที่ติดอยู่กับตัวเม่นจะมีความคมมาก  อาจเกิดอันตรายได้หากเก็บทิ้งไม่เป็นที่