การให้อาหารและอาหารของแพะ

Food of Goats

แพะหากินเก่ง กินอาหารได้หลายชนิด เช่น หญ้า ใบไม้ พืชผลต่าง ๆ เป็นสัตว์ไม่เลือกกิน แพะมักกินอาหารที่สูงกว่าระดับพื้นดิน นอกจากพืชดังกล่าวแล้ว แพะยัง

ชอบกินพืชตระกูลถั่วด้วย เช่น ถั่วมะแฮะ ถั่วลาย ถั่วฮามาต้า ปอเทืองก็ชอบเช่นกัน ใบไม้ยืนต้นต่าง ๆ ก็โปรดปราน เช่นกระถิน ชะอม ใบขนุน กล้วย ไทร มันสำปะหลัง เหล่านี้กินได้หมดสำหรับแพะ บางครั้งอาหารบางชนิดที่แพะกินมีประโยชน์น้อย จึงจำเป็นต้องช่วยให้แพะกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อผลทางการเจริญเติบโต เช่น ใบแค ใบกระถิน พืชตระกูลถั่วต่าง ๆ ซึ่งมีโปรตีนสูงเหล่านี้นำมาเป็นอาหารเสริมแก่แพะได้

Raising Goats to take a break from all three phases.1

อาหารของแพะ

  1. นมสดอาจใช้เป็นนมโคหรือนมแพะ หรือนมผงผสมน้ำให้แพะได้ หลังจากแพะอายุได้ 2 สัปดาห์
  2. สูตรอาหารโปรตีนร้อยละ 18-20 ใช้ รำละเอียด 24 กิโลกรัม ข้าวโพด 12 กิโลกรัม กากมะพร้าว 40 กิโลกรัม กากถั่วเหลือง 8 กิโลกรัม เนื้อและกระดูกป่น 10 กิโลกรัม เกลือป่น 1 กิโลกรัม กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม
  3. สูตรอาหารโปรตีนร้อยละ 16-18 ใช้ ข้าวโพด 25 กิโลกรัม กากถั่วเหลือง 15 กิโลกรัม รำละเอียด 10กิโลกรัม กากมะพร้าว 40 กิโลกรัม กากน้ำตาล 8 กิโลกรัม เกลือป่น 1 กิโลกรัม กระดูกป่น 1 กิโลกรัม
  4. สูตรวิตามินและแร่ธาตุแบบผสมเอง เกลือ 5 ส่วน เปลือกหอยหรือหินปูน 1 ส่วน วิตามิน แร่ธาตุผสม (พรีมิกซ์) ½ ส่วน (มีขายในท้องตลาดทั่วไป)