สัตว์บก » โคนม » การให้อาหารและอาหารโคนม

การให้อาหารและอาหารโคนม

15 พฤศจิกายน 2014
2382   0

ด้วยที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโคนมคือสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาหารที่เหมาะสมให้โคนมกินนั้นจะมีทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบ      สำหรับอาหารข้นก็คืออาหารผสมส่วนในอาหารหยาบจะเป็นจำพวก ฟางข้าว ถั่ว หญ้า อาหารสัตว์เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารดังกล่าวทั้งคู่ ฉะนั้นการให้อาหารที่ดีและถูกต้องเหมาะสม ก็จะส่งผลต่อผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและปริมาณที่ได้สูงไปด้วย รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ด้วย

สารอาหารที่แม่โคนมต้องการ
แม่โคนมจะมีความต้องการในส่วนของ พลังงาน เกลือแร่ วิตามินและโปรตีน เพื่อใช้เป็นส่วนบำรุงร่างกายรวมถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ แต่ความต้องการของแม่โคนมนั้นจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วง ดังนี้
1. ช่วงระยะการให้น้ำนม แม่โคนมหลังคลอดใหม่ ๆ หรือใกล้คลอด การให้นมช่วงกลาง ช่วงปลาย ทั้งหมดนี้เป็นเพราะปริมาณน้ำนมที่แม่โคผลิตได้ในแต่ละช่วงจะแตกต่างกัน
2. สภาพร่างกายแม่โคที่สามารถให้นมได้เต็มที่ ซึ่งสุขภาพของแม่โคต้องพร้อม ซึ่งไม่ควรอ้วนหรือผอมเกินไป ซึ่งทั้งหมดนี้แม่โคแต่ละตัวจึงมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละช่วงของแม่โคจะเป็นตัวกำหนดปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย