การให้อาหารไก่กระทง

การให้อาหารไก่กระทงใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์ หรือ 56 วัน แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ

อาหารลูกไก่ในระยะแรก หรือลูกไก่กระทงอายุ 1 วัน ถึง 14 วันแรก

ใช้อาหารปรีสตาร์ทเตอร์ อาหารปรีสตาร์ท คืออาหารลูกไก่อ่อนนั่นเอง เป็นอาหารผสมที่มีโปรตีนสูง 22% มีระดับจำนวนพลังงานและแร่ธาตุ วิตามิน ยาป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ช่วยทำให้ลูกไก่แข็งแรงโตวัย อัตราการตายน้อยลง
อาหารลูกไก่ระยะที่ 2 ให้กินหลังจากวันที่ 15 ถึง 5 อาทิตย์ ใช้อาหารสตาร์ทเตอร์ หรืออีกสูตรหนึ่งมีโปรตีนต่ำลงเล็กน้อย ลูกไก่ในระยะนี้เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายสูง มีความต้องการอาหารที่สามารถเสริมสร้างความแข็งแรง และสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อได้ดี
อารหารไก่กระทงระยะขุน ให้กินหลังจากวันที่ 35 ไปจนส่งตลาดเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงและโปรตีนต่ำลง
ระบบการให้อาหารนี้ไม่ได้กำหนดตายตัว อาจผันแปรได้ตามจุดประสงค์ของผู้เลี้ยง หรือยืดหยุ่นได้ตามสูตรอาหารที่ไม่เหมือนกันทุกรายไป บางรายต้องการไก่เล็กน้อย ใช้เวลาเลี้ยง 6 สัปดาห์ก็พอ บางรายต้องการไก่ขนาดใหญ่ก็ใช้เวลา 8 สัปดาห์ดังนั้นโรงงานผลิตอาหารจะต้องกำหนดเวลาการให้อาหารไก่ว่า อาหารชนิดใดควรเปลี่ยนเป็นชนิดอื่น เมื่อใด คำแนะนำของผู้ผลิตอาหารสัตว์จะต้องใช้เป็นแนวทางให้อาหารที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น