ขนาดของอาหารที่เลี้ยงกบ

สำหรับอาหารผสมหรือปลาเป็ผสมรำละเอียด หรืออาหารไก่นั้น อาจปั้นเป็นก้อนกลมลักษณะเหมือนกับลูกชิ้นเพื่อใช้เลี้ยงกบก็ได้ แต่ขนาดนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญคือ

สามารถทำเป็นขนาดเล็กเพื่อสะดวกต่อการกินของกบดังนี้

 1. ลูกกบขนาด 1.5-2 เซนติเมตร ควรให้อาหารที่มีขนาดประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตรและยาว 0.5 เซนติเมตร
 2. ลูกกบขนาด 2.5-5 เซนติเมตร ควรให้อาหารที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 มิลลิเมตรและยาว 0.5-1 เซนติเมตร
 3. ลูกกบขนาด 5-7.5 เซนติเมตร ควรให้อาหารเลี้ยงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-8 เซนติเมตรและยาว 1-1.5 เซนติเมตร
 4. กบขนาด 7.5-10 เซนติเมตร ควรให้อาหารเลี้ยงที่มีขนาด 8-10 เซนติเมตรและยาว 1.5 เซนติเมตร
 5. กบขนาด 10 เซนติเมตรขึ้นไป ควรให้อาหารเลี้ยงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร นอกจากนี้สามารถดัดแปลงรูปทรงในแบบต่าง ๆ ได้เช่นเส้นเหมือนลอดช่อง เส้นเหมือนขนมจีน เพื่อให้มีลักษณะคล้ายกันกับไส้เดือน เพื่อดึงดูดการกินอาหารของกบได้มากยิ่งขึ้น

อัตราการให้อาหารเลี้ยงกบ

กบที่อยู่ในบ่อเลี้ยงขนาด 12 ตารางเมตร หรือราว 100-120 ต่อตารางเมตร ควรให้อาหารเลี้ยงกบในอัตราดังนี้

 1. ลูกกบอายุ 5- 30 วัน  ควรให้อาหารประมาณ  0.4 กิโลกรัมต่อวัน
 2. ลูกกบอายุ 1 เดือน ควรให้อาหารประมาณ 0.6 กิโลกรัมต่อวัน
 3. กบอายุ 2 เดือน ควรให้อาหารประมาณ 1 กิโลกรัมต่อวัน
 4. กบอายุ 3 เดือนควรให้อาหารประมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อวัน
 5. กบอายุ 5 เดือน ควรให้อาหารประมาณ  2-2.5 กิโลกรัมต่อวัน
 6. กบอายุ 5 เดือนควรอาหารประมาณ 2.6-3 กิโลกรัมต่อวัน

กบอายุราว 5 เดือน เป็นช่วงที่มีน้ำหนักราว 4-6 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งสามารถจับส่งตลาดได้แล้ว

ใส่ความเห็น