ขั้นตอนการปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ต่อไก่มีดังนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ต่อไก่มีดังนี้

1.  เตรียมน้ำสะอาดให้สำหรับไก่กินได้ตลอดเพียงพอสำหรับทั้งวัน และต้องทำการเปลี่ยนน้ำทิ้งทุกวัน

2.  ให้ผสมอาหารทุกเช้า เย็น  เพิ่มเติมจากอาหารที่ไก่หากินได้ตามปกติ

3.  ผสมเปลือกหอยป่นและเกลือป่นให้ไก่กินได้ตลอดเวลา   โดยทำการตั้งทิ้งไว้

4.  ให้อาหารไก่หลาย ๆ ชนิดรวม ๆ กัน เช่น  ปลายข้าว รำข้าว ข้าวโพด ปลาป่น  ข้าวเปลือก กากถั่ว กากมะพร้าว  หรือหัวอาหารสำเร็จรูปชนิดผง หรือเม็ด

5.  ให้หญ้าสด กระถิน  ผักสด สำหรับให้ไก่กินทุกวัน

6.  ไก่มักจะขาดหญ้ากินในช่วงฤดูแล้ง   ควรปลูกกระถินไว้บริเวณคอก  วิธีปลูกควรนำเมล็ดกระถินมาลวกด้วยน้ำร้อน  นาน  2-3 นาที  แล้วนำไปแช่น้ำเย็น หลังจากนั้นจึงนำไปเพาะในดินลงถุงพลาสติก เมื่อต้นสูง 1 เมตร  ให้ย้ายไปลูกเป็นแนวรั้ว  หรือเราอาจเพาะถั่วเขียวไว้ให้สำหรับไก่กินก็ได้ โดยนำเมล็ดไปแช่น้ำเย็นไว้  12  ชั่วโมง  และล้างใส่ไหคว่ำไว้ หมั่นรดน้ำทุก ๆ  2-3 ชั่วโมง พอครบ   3 วัน   นำออกให้ไก่กินได้  โดยถั่วเขียว  4  กระป๋องนม  จะได้ถั่วให้ไก่กินได้ประมาณ  100 ตัว

7.  การใช้หัวอาหารสำเร็จรูปอาจใช้ผสมลงในรำข้าวหรือปลายข้าว จะสะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และหาวัตถุดิบได้ง่ายที่สุด

8.  การสังเกตุว่าไก่ได้กินอาหารเพียงพอหรือไม่ ให้ดูว่าระยะแรกที่มีการให้อาหาร ไก่จะรีบกินหรือแย่งกันกิน ถ้าไก่กินอาหารไปเรื่อย ๆ และเลิกแย่งกันกิน กินช้าลง  มีการคุ้ยเขี่ย แสดงว่าได้กินอาหารเพียงพอแล้ว

ใส่ความเห็น