สัตว์ปีก » ไก่เบตง » ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลูกไก่มาถึง

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลูกไก่มาถึง

21 สิงหาคม 2014
2350   0

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลูกไก่มาถึงนั้นสิ่งที่เราต้องทำมีขั้นตอนหลายขั้นตอน และไม่ควรรอช้าเพราะลูกไก่เดินทางมาเป็นเวลานานให้ปฏิบัติดังนี้

  1. รีบนำลูกไก่ลงจากรถทันที และนำไปวางไว้ตามกกแต่ละกกตามจำนวนกก กกละประมาณ 500-600 ตัว และไม่ควรวางกล่องลูกไก่ซ้อนกัน
  2. เปิดฝากล่องลูกไก่ออกทันที เพื่อตรวจสภาพลูกและระบายความร้อน
  3. ปล่อยลูกไก่และนับจำนวนว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ได้รับความอบอุ่น
  4. ให้น้ำที่ผสมวิตามินแล้วให้ไก่ดื่ม หลังปล่อยลูกไก่ลงกกได้ 15-20 นาที (หรือหลังจากที่หายเหนื่อยหอบแล้ว) ถังน้ำควรวางสลับกับภาชนะใส่อาหาร และควรผสมอิเล็กโทรไลท์ คือยาลดความเครียดลงไปด้วย และยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนด้วย
  5. อาหารควรให้หลังจากน้ำประมาณ 20-30 นาที และควรให้เป็นปลายข้าว หรือข้าวโพดป่น โดยให้กินอยู่นานราว 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ระบบย่อยอาหารเกิดความค้นเคยในขั้นแรกก่อน
  6. ตรวจความเรียบร้อยหลังปล่อยไก่กก เพื่อกินน้ำกินอาหารทุกกกแล้ว บางครั้งอาจพบลูกไก่บางตัวอ่อนเพลียจากการเดินทาง ควรจับลูกไก่บางตัวเอาปากจุ่มน้ำ เพื่อให้รู้จักกินน้ำเองในเวลาต่อมา และสังเกตุการอาศัยว่ากระจายตัวดีหรือไม่ หากมีอะไรผิดปกติจะได้ทำการแก้ไขทันเวลา