สัตว์ปีก » ไก่เบตง » ขั้นตอนการปฏิบัติและการเลี้ยงดูลูกไก่เบตง

ขั้นตอนการปฏิบัติและการเลี้ยงดูลูกไก่เบตง

21 สิงหาคม 2014
1774   0

ขั้นตอนการปฏิบัติและการเลี้ยงดูนั้นมีเพียง 2 ขั้นตอนหลักใหญ่ ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

การเตรียมพร้อมก่อนลูกไก่จะมาถึง

ก่อนนำลูกไก่เข้าห้องกกต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม เช่น ทดสอบเครื่องกก ปรับอุณภูมิ โดยสัปดาห์แรก อุณภูมิอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียส สัปดาห์ที่ 2  30-32 องศาเซลเซียส และสัปดาห์ที่ 3  28-30 องศาเซลเซียส ก่อนที่ลุกไก่จะมาถึง ควรเปิดกกทำความร้อนไว้ราว 2-3 ชั่วโมง และหากเป็นไปได้ควรทำการวางกระดาษหนังสือพิมพ์ปูบนพื้นแกลบสำหรับไว้โรยอาหารที่ด้านบน แต่ควรปูซ้อนทับกันหลายชั้นสำหรับเพื่อหยิบออกวันละ 1 แผ่น ให้พื้นที่นั้นสะอาดอยู่ทุกวัน ส่งผลให้ไก่เห็นอาหารได้ง่ายและกินอาหารได้เร็วขึ้นอีกด้วย

การปิดผ้าม่านด้านข้างรอบโรงเรือน เพื่อป้องกันลมโกรก

เนื่องจากลูกไก่ระยะกกยังเล็ก ไม่ชอบลมพัดถูกตัวมากนักในระหว่างช่วงกก และสามารถเปิดม่านขึ้นเพื่อระบายอากาศได้หลังจากไก่กกไปแล้ว 3 สัปดาห์ และทำการเก็บผ้าม่านออกไม่ต้องปิดอีกต่อไป