ขั้นตอนการเตรียมกกลูกไก่เบตง

ขั้นตอนการเตรียมกกลูกไก่นั้นมีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ คือ

  1. จัดเตรียมแผนกั้นกก แผ่นล้อมกก ทำเป็นวงกลมกกลูกไก่ตามจำนวนที่ต้องการ
  2. แขวนเครื่องกก
  3. นำวัสดุรองพื้น ปูพื้นหนาประมาณ 5 ซม. โดยทั่วไปใช้แกลบ เพราะหาง่ายและสะดวก
  4. ปรับอุณภูมิตามต้องการ เพื่อใช้กกลูกไก่
  5. ปิดผ้าม่านรอบ ๆ โรงเรือน
  6. ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อลงในอ่างจุ่มเท้าก่อนเข้าโรงเรือน
  7. พ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรอบ ๆ โรงเรือนและอุปกรณ์ที่จะใช้เลี้ยงไก่ รวมถึงวัสดุรองพื้น ด้วยอีกครั้งหนึ่ง
  8. จัดเตรียมอุปกรณ์ ขวดน้ำ ถาดอาหารให้เพียงพอกับจำนวนลูกไก่

อุณภูมิที่เหมาะสมในการกกลูกไก่

อายุลูกไก่(สัปดาห์)

อุณภูมิใต้กกสูงจากพื้น 2 นิ้ว

1

95

35.0

2

90

32.2

3

85

249.4

4

80

26.7

 

 

 

ใส่ความเห็น