ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก มีขั้นตอนดังนี้

1.  การจัดเตรียมบ่อ เริ่มด้วยการขุดบ่อให้มีขนาด กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร โดยต้องจัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน
2. ใช้พลาสติกสีดำปูลงในบ่อตามลักษณะบ่อที่ได้ทำการขุดไว้ในตอนแรก
3. การปรับสภาพน้ำในบ่อปลา เปิดน้ำใส่บ่อให้เต็มจากนั้นใส่ถุงจุลินทรีย์(EM) จำนวน 1 ลิตร ผสมกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม และแร่แมกนีเซียม จำนวน 3 กิโลกรัมทิ้ง      ไว้ 5-7 วัน เพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำและลดการเน่าเสียของน้ำ จากนั้นจึงปล่อยปลาลงเลี้ยงได้ ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงจะใช้เวลาในการเลี้ยงราว 2-3 เดือน โดย           ลงปลาดุกบิ๊กอุย ประมาณ 1,000-20,000 ตัว ก็สามารถจับขาย หรือใช้บริโภคได้ตามต้องการ

ใส่ความเห็น