ขั้นตอนการเลี้ยงปลาทับทิม

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาทับทิม

  1. จัดเตรียมกระชังที่ใช้สำหรับเลี้ยงปลาทับทิม โดยแบ่งเป็นระยะการเลี้ยงดังนี้คือ ในเดือนแรกต้องเตรียมทั้งหมด 4 กระชัง  เดือนที่สอง 4 กระชัง และเดือนที่สาม 4 กระชัง เดือนที่สี่อีก 4 กระชัง  ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วจะมี 16 กระชัง
  2. จัดเตรียมปลาทับทิม ขนาดลูกปลาซึ่งสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ลักษณะ คือชนิดที่ยังไม่ได้อนุบาล และชนิดที่อนุบาลแล้ว ในกรณีที่ผู้เลี้ยงเลือกลูกปลาชนิดที่ยังไม่ได้อนุบาล จะตกราคาตัวละประมาณ 50 สตางค์  แต่มีอัตราการเสี่ยงค่อนข้างสูง  เนื่องจากอัตราการตายสูงถึง 60% เลยทีเดียว

กรณีที่เลือกลูกปลาชนิดที่ผ่านการอนุบาลแล้ว จะมีอัตราการรอดตายสูงกว่าแบบแรก และราคาก็สูงกว่าด้วย  เนื่องจากลูกปลาที่ผ่านการอนุบาลแล้วนั้นจะมีอายุที่มากกว่า และน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 35-40 กรัม อายุประมาณ 2 เดือน  ซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ ตัวละ 3.50-4 บาทต่อตัว ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทับทิมในปัจจุบันนิยมเลือกลูกปลาที่ผ่านการอนุบาลแล้วมาเพาะพันธุ์เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อย และผลลัพธุ์คือมีอัตราการรอดตายสูงมากกว่า

  1. นำกระปลาแช่น้ำไว้ในพื้นที่ที่ต้องการเลี้ยง เพื่อให้กระชังสร้างความสมดุลกับน้ำและเพื่อให้ทราบความบกพร่องของกระชัง เช่น ทุ่นตะแกรง เพราะเมื่อนำลูกปลาลงเลี้ยงแล้ว จะแก้ไขไม่ได้
  2. นำลูกปลาจำนวน 950 ตัวปล่อยลงในกระชัง/1 กระชัง โดยปล่อยลูกปลาทั้งหมดลงจำนวน 4 กระชัง ในวันแรกของการลงลูกปลาสามารถปรับสภาพกับน้ำได้ ให้นำยาปฏิชีวนะ วิตามิน นำมาผสมลงในอาหารสำเร็จรูป สูตร 9950 เป็นเวลา 7 วัน วันละ 4 ครั้ง คือช่วงเช้า เวลาประมาณ 08.00 น. และ  11.00 น. และ 13.30 กับ 16.30 น. ซึ่งอาจยืดหยุ่นได้เล็กน้อยไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของผู้เลี้ยงมากที่สุด  โดยการให้อาหารนั้นให้ดูจากน้ำหนักตัวของปลาซึ่งจะเพิ่มขึ้น ประมาณ 4% ของน้ำหนักตัว (น้ำหนักจะอยู่ที่ 50-55 กรัม)
  3. เมื่อเลี้ยงได้อายุราว 7 วัน ให้ใช้อาหารสำเร็จรูป 9950 โดยไม่ต้องผสมยาและวิตามินแต่อย่างใด โดยเลี้ยงไปราวประมาณ 15-20 วัน ซึ่งอัตราการเติบโตเฉลี่ยของลูกปลาจะอยู่ที่ประมาณ 100-120 กรัม (จากวันที่ลงลูกปลา)
  4. เมื่อทำการเลี้ยงจนมีอายุได้ 1 เดือน ให้เปลี่ยนอาหาร เป็นอาหารสำเร็จรูป สูตร  9951 โดยไม่ต้องผสมยาและวิตามินเช่นเดิม และใช้เลี้ยงต่อไปเรื่อย ๆ จนปลามีอายุได้ราว 60 วัน  จะทำให้ปลามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 400-500 กรัม
  5. ระยะเดือนสุดท้าย  จึงเริ่มทำการเปลี่ยนอาหารอีกครั้งคือ เปลี่ยนเป็นอาหารสำเร็จรูปสูตร  9952  โดยไม่ผสมสิ่งอื่นใดเช่นเดิม  น้ำหนักปลาในตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 800 กรัม(ซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักมาตรฐาน) ที่สามารถจับขายได้ ซึ่งโดยปกติแล้วระยะเวลาในการเริ่มเลี้ยงจนถึงกระทั่งจับขาย ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน (120 วัน)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ต้องการชี้แนะผู้ที่สนใจต้องการเลี้ยงปลาทับทิมนั้น แนะนำให้เลี้ยงเป็นอาชีพมากกว่าเลี้ยงไม่จริงจัง หรือทดลองเลี้ยงแบบอาชีพเสริม  เพราะการเลี้ยงปลาถือเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความดูแลเอาใจใส่ ซึ่งการเลี้ยงเพื่อให้เป็นอาชีพหลักที่ดีที่สุดคือ เลี้ยงจำนวน 16 กระชัง โดยใช้แรงงาน 1-2 คน ในการดูแล ถือว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงเป็นอาชีพอย่างแท้จริง

 

ใส่ความเห็น