ข่าวเพิ่มเติมอัพเดทสำหรับสถานการณ์โรคปากเท้าเปื่อย

Foot-Mouth Disease Vaccine1

ข่าวเพิ่มเติมอัพเดทสำหรับสถานการณ์โรคปากเท้าเปื่อย ที่ขอแจ้งพื้นที่ระบาดเพิ่มเติมโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease)อาการแพะที่เป็นโรคนี้

จะมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร หลังจากนั้นจะมีเม็ดตุ่มพอง เกิดที่ริมฝีปากในช่องปาก เช่น เหงือกและลิ้น ทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเกิดเม็ดตุ่มที่ระหว่างช่องกีบ ไรกีบ ทำให้เจ็บมาก เดินกะเผลก เมื่อเม็ดตุ่มแตกออกอาจมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ทำให้แผลหายช้าขณะที่โคเป็นโรคจะผอมน้ำนมจะลดลงอย่างมาก ในโคอัตราการติดโรคสูงถึง 100% อัตราการตาย 0.2-5% ในลูกโคอัตราการตายอาจสูงถึง 50-70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกโคที่ยังดูดนมอัตราการตายอาจสูงถึง 100%
การรักษา
ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน แผลจะหายเองใน 1-2 สัปดาห์ ถ้าแผลมีการติดเชื้อให้ทำความสะอาดแผล สำหรับที่กีบใส่ยาปฏิชีวนะชนิดที่ใช้ฉีดและใช้ยาป้ายแผล เช่น เพ็นไดสเตรป แอล เอ และใช้สำหรับที่ปากป้ายด้วยยาสีม่วง (เจนเชียนไวโอเลท)วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับโค-กระบือ เป็นวัคซีนเชื้อตายชนิดน้ำ (Aqueous vaccine)ผลิตจากเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยการใช้ ใช้ฉีดป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับโค กระบือ แพะแกะส่วนประกอบ เป็นวัคซีนไทป์โอ เอ และเอเซียวันสเตรนท้องถิ่น มีการผลิตแบบชนิดไทป์เดียว (Monovalent) ชนิดรวม 2 ไทป์ (Bivalent) ชนิดรวม3 ไทป์ (Trivalent)
วิธีการใช้ก่อนใช้เอาวัคซีนออกมาตั้งไว้ก่อนให้หายเย็นโดยสังเกตุง่ายคือให้หยดน้ำที่เกาะที่ขวดหมดไปหลังจากเราใช้ผ้าเช็ดหยดน้ำออกแล้วไม่มีหยดน้ำเกิดขึ้นอีกครับ ซึ่งกระบวนการที่บอกนี้ใช้เวลาไม่เกิดสองชั่วโมงครับที่เอาวัคซีนมาตั้งข้างนอกครับ ซึ่งมันไม่ได้มีผลต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่น้อยลงไปเลยครับ
โดยถ้าทำได้จะช่วยลดการแพ้วัคซีนได้อย่างมากเลย ดีกว่าเอาออกจากตู้แล้วไปฉีดเลยเพราะจะเกิดภาวะ cold shock ได้ครับ ฉีดวัคซีนครั้งแรกตั้งแต่อายุ 4 เดือนถึง 6 เดือน ฉีดครั้งที่ 2 หลังจากฉีดครั้งแรก 3 – 4 สัปดาห์ และฉีดซ้ำทุก 6 เดือนในกรณีที่เกิดโรคระบาด ให้ฉีดวัคซีนซ้ำทันทีทุกตัวก่อนใช้ต้องเขย่าขวดให้วัคซีนเข้ากันดีทุกครั้งขนาดฉีด ตัวละ 2 มล.เข้าใต้ผิวหนังความคุ้มโรค สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังจากฉีดวัคซีน 3 – 4 สัปดาห์ และมีความคุ้มโรคอยู่ได้นาน 6 เดือน
สถานการณ์เขตโรคระบาดปากเท้าเปื่อยในเดือนตุลาคมนี้ในอยู่ใกล้บริเวณแนะนำให้ทำวัคซีนปากเท้าเปื่อยซ้ำในฝูงแพะแกะของท่านนะครับ และเน้นเรื่องคนเข้าออกฟาร์ม รวมทั้งรถจับสัตว์ครับ ให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าและออกฟาร์มให้ดี
1.ราชบุรี โพธาราม บ้านโปร่ง
2.สระบุรี มวกเหล็ก พระพุทธบาท
3.กาณจนบุรี ท่าม่วง
4.ลพบุรี ท่าหลวง
5.นครปฐม กำแพงแสน
6. ลำปาง แม่ทะ