ข้อควรระวังในการเลี้ยงปลากระเบน

  เนื่องจากปลากระเบนมีพิษที่หางจึงถือเป็นอันตรายกับผู้เลี้ยง หากถูกหางแทงเข้าเนื้อเยื่อบริเวณใดเนื้อเยื่อส่วนนั้นจะถูกทำลาย

เบื้องต้นบริเวณแผลจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อน หากไม่รักษาจะส่งผลให้มีอาการปวดศรีษะปวดกล้ามเนื้อหากใกล้หัวใจอาจเสียชีวิตได้ ปลากระเบนถือเป็นปลาสวยงามที่ถือว่ามีความอันตราย แต่ก็ยังมีผู้ชื่นชอบ เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม