ข้อปฏิบัติในการนำลูกไก่ลงกก

ข้อปฏิบัติในการนำลูกไก่ลงกกสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการดังต่อไปนี้

  1. ในฤดูหนาวควรเปิดไฟกกทิ้งไว้ ราว  1-2 ชั่วโมง เพื่อทำให้บริเวณใต้กกมีความอบอุ่นเพียงพอก่อนนำลูกไก่มาลง  แต่หากเป็นช่วงฤดูร้อนเปิดไฟกกทิ้งไว้เพียง 10-30 นาทีก็เพียงพอ
  2. ควรเตรียมอุปกรณ์ที่ให้น้ำผสมวิตามินเล็กน้อยวางล้อมรอบกกให้พร้อม
  3. หลังจากปล่อยลูกไก่ลงประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงให้อาหารไก่โดยให้ปลายข้าวหรือข้าวโพดป่นมื้อแรก เพื่อป้องกันลูกไก่ขี้ติดก้น ใส่อาหารลงในถาดเพื่อง่ายต่อการกินของไก่ เมื่อไก่กินข้าวหรือข้าวโพดป่นได้แล้วก็โปรยอาหารสูตรผสมให้ลูกไก่กิน

ใส่ความเห็น