ข้อปฏิบัติในการเลี้ยงลูกไก่เบตงระยะแรก

ข้อปฏิบัติในการเลี้ยงลูกไก่ระยะแรก ๆ นั้นสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

  1. ควรให้อาหารน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง การให้แบบนี้ช่วยกระตุ้นการกินอาหารของไก่ได้มากยิ่งขึ้น  และลดการสูญเสียจากการหล่นของอาหาร
  2. ควรล้างอุปกรณ์ให้น้ำทุกวัน ถึงแม้น้ำจะเหลือในขวดมากก็ตาม
  3. ไม่ควรเลี้ยงลูกไก่แน่นมากเกินไป ควรปรับขยายแผงกั้นกก ตามความเหมาะสม
  4. ถ้าสังเกตุพบว่าลูกไก่หนาวเกินไป โดยจะพบว่านอนสุมทับกัน ควรเสริมหลอดไฟกกเพิ่ม 1-2 หลอด หากพบว่ากระจายตัวอยู่รอบกก ควรลดหรือปิดสวิตซ์ไฟกกลงบ้าง เพราะแสดงถึงความร้อนที่สูงเกินไป
  5. ควรใช้อิฐมอญวางรองถังน้ำเพื่อกันไก่คุ้ยเขี่ยเศษแกลบตกลงไป โดยใช้เมื่อลูกไก่อายุได้ 7 วัน
  6. ในฤดูร้อนเวลากลางวันอาจไม่จำเป็นต้องเปิดไฟกก และบางกรณีอาจต้องยกม่านขึ้นครึ่งหนึ่งหรือเกือบหมด เพื่อให้มีอากาศพัดผ่าน และถ้ามีลมกรรโชกก็ไม่ควรยกม่าน
  7. ควรหมั่นเข้าไปสังเกตุสภาพไก่ว่าปกติหรือไม่ วันละหลาย ๆ รอบ ซึ่งถ้าพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้ทันเวลา

ใส่ความเห็น