ข้อเสนอแนะการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

ข้อเสนอแนะการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย มีทั้งหมด 5 ข้อหลัก ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

  1. การซื้อพันธุ์ปลา  1-2 วัน เพื่อป้องกันปลาดิ้นและทำให้ปลาไส้ขาด เวลาเลี้ยงปลาจะไม่เจริญเติบโต ทำให้ส่งผลเสียส่ภาวะขาดทุนได้
  2. ใช้น้ำมันพืช 30 ซีซี.:  เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันตักใส่ถุงที่มีพันธุ์ปลา อยู่ประมาณ 1 ช้อนชา  เพื่อป้องกันปลาบาดเจ็บ
  3. การป้องกันปลาหนีจากบ่อเวลาฝนตก ใช้วิธีการให้อาหาร เพื่อให้ปลาได้รู้ว่าเวลาฝนตกจะได้กินอาหารทุกครั้ง ป้องกันปลาหลบหนีได้
  4. เปลี่ยนถ่ายน้ำให้ดูดน้ำออก 1 ใน 3 ส่วน ของน้ำทั้งหมดที่มี และใส่น้ำใหม่ด้วยวิธีการทำเป็นละอองฝอยโดยใช้สายยางฉีดน้ำเพื่อสร้างออกซิเจนให้กับตัวปลา
  5. กรณีต้องการจับเพื่อนำไปบริโภคให้ใช้วิธีนำสายยางมาฉีดน้ำคล้ายฝนตก เพื่อให้ปลามาเล่นน้ำ หลังจากนั้นใช้สวิงตักขึ้นมาก และนำไปบริโภคได้

ใส่ความเห็น