ความยาวของช่วงแสงกลางวันของการเลี้ยงไก่ในประเทศไทย

ความยาวของช่วงแสงกลางวันของการเลี้ยงไก่ในประเทศไทย

ตามปกติแล้วความยาวของแสงของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ความยาวของแสงสำหรับประเทศไทยนั้น

แตกต่างกันไม่มากนักในเวลากลางวันและกลางคืน โดยควายาวของแสงน้อยที่สุดในฤดูหนาวเฉลี่ย 10.45 ชั่วโมง การวางแผนเรื่องควบคุมแสงในประเทศเราไม่หนักใจมากนัก เพราะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ การควบคุมแสงสำหรับไก่ที่เกิดในฤดูหรือนอกฤดูอธิบายได้ต่อไปนี้

ไก่เมื่อเข้าสู่ระยะการเริ่มให้ไข่นั้น ถ้าได้รับแสงในระยะยาวนานถึง 11-12 ชั่วโมง แล้วขบวนการตกไข่ของไก่สาวจะเริ่มถูกกระตุ้น เมื่อแม่ไก่ให้ไข่จนถึงระยะสูงสุด ในช่วงนี้แม่ไก่ควรได้รับแสงไม่ต่ำกว่า 14 ชั่วโมง แต่ในทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจะเพิ่มแสงให้เป็นระยะยาวนานประมาณ 15-16 ชั่วโมง ในขณะที่แม่ไก่กำลังไข่อยู่นั้น ระยะเวลาชั่วโมงแสงจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นจนครบ 15-16 ชั่วโมง แต่ห้ามลดระยะเวลาแสงโดยเด็ดขาด ดังนั้นหากแสงที่ได้รับจากแสงกลางวันมีเพียง 12 ชั่วโมง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มแสงจากหลอดไฟเข้าช่วยจนครบตามกำหนดที่แม่ไก่ควรได้รับ

ใส่ความเห็น