ความแตกต่างของหมูป่าและหมูบ้าน

The difference between a pig and a wild boar.

ลักษณะทางด้านกายภาพนั้นมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันตั้งแต่ขน สีผิว ขา เขี้ยว โดยเฉพาะในส่วนของเขี้ยวนั้นหมูป่า จะมีความยาวกว่าหมูบ้านมาก และความดุ

ร้ายนั้นไม่ต้องพูดถึง มีความดุร้ายมากกว่าหมูบ้านหลายเท่า แต่ประเด็นสำคัญที่ทำให้หมูป่าเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เลี้ยง คือ เรื่องของเนื้อที่มีคุณภาพ และรสชาดดีกว่าหมูบ้านเมื่อนำมาปรุงเมนูเด็ด ๆ เป็นที่ยอมรับมากกว่า เนื่องจากหมูป่าเนื้อจะมีความมันน้อย และไม่มีมันคั่นกลางระหว่างเนื้อกับหนัง และเนื้อจะแข็งกว่าเนื้อหมูบ้านซึ่งเนื้อเหลว เกิดจากการที่หมูป่ากินน้ำน้อยกว่าหมูบ้านจึงทำให้เนื้อเป็นเช่นนี้