คำแนะนำการเลือกซื้อลูกไก่ไข่

คำแนะนำการเลือกซื้อลูกไก่
– ลูกไก่มีขนาดไล่เลี่ยกัน
– หลีกเลี่ยงการซื้อลูกไก่ที่วางขายตามหน้าร้าน
– ซื้อลูกไก่อายุ 1 วันแต่ไม่เกิน 3 วัน
– ลูกไก่ต้องแข็งแรง ขนฟูแห้ง สดใส อุจจาระไม่ติดก้น สะดือปิดสนิท วิ่งและยืนได้ดี


– ลูกไก่มีอายุเท่ากัน
– ควรสั่งซื้อจากฟาร์มโดยตรง