คำแนะนำการเลือกซื้อไก่สาว

– ไก่มีน้ำหนักได้มาตรฐาน
– ไก่มีขนาดไล่เลี่ยกัน
– ไก่ได้รับการตัดปากอย่างถูกต้อง
– หมั่นไปเยี่ยมชมฟาร์มไก่สาวเสมอ ๆ
– สอบถามประวัติไก่อย่างละเอียดก่อนซื้อ


– ขนย้ายช่วงกลางคืน
– ห้ามขนย้ายไก่ช่วง หรือซื้อไก่ช่วงที่กำลังไข่
– ต้องเป็นไก่สาวที่มีอายุราว 16-18 สัปดาห์