สัตว์เลื้อยคลาน » จำนวนไข่ในแต่ละครั้งที่วางขึ้นอยู่กับอายุ ชนิดพันธุ์และความสมบูรณ์ด้วย ดังนี้

จำนวนไข่ในแต่ละครั้งที่วางขึ้นอยู่กับอายุ ชนิดพันธุ์และความสมบูรณ์ด้วย ดังนี้

29 สิงหาคม 2014
2223   0

1. จระเข้น้ำจืด เริ่มวางไข่อายุ 10-12 ปี จำนวนไข่ราว 20 ฟอง อายุ 13-15 ปี ครั้งละ 25-30 ฟอง และ 16 ปีขึ้นไป ครั้งละ 30-50 ฟอง


2. จระเข้น้ำเค็ม เมื่อเริ่มวางไข่เมื่ออายุได้ 12 ปี ราว 25-40 ฟอง อายุ 13-15 ปี ครั้งละ 30-55 ฟอง และ 15-18 ปีขึ้นไปครั้งละ 35-60 ฟอง ไข่ที่นำมาฟักต้องเป็นไข่มีเชื้อ โดยสังเกตุได้เมื่อไข่ออกมาแล้ว 6 ชั่วโมง จะเห็นเชื้อเดินคาดลูกไข่มีลักษณะเหมือนผ้าเทปกาวคาดทับประมาณครึ่งนิ้ว จนเต็มไข่