สัตว์บก » แพะ » จุดประสงค์ของการเลี้ยงแพะ

จุดประสงค์ของการเลี้ยงแพะ

16 ตุลาคม 2014
3354   0

biriani

จุดประสงค์หลักสำหรับการเลี้ยงแพะในประเทศไทยคือ
1. เพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนา
2. เพื่อการบริโภคนม


3. เพื่อการบริโภคเนื้อ
แต่วัตถุประสงค์ที่คนนิยมเลี้ยงมากที่สุด คือการเลี้ยงเพื่อนำเนื้อไปบริโภคเป็นอาหารนั่นเอง