ด้านการตลาดของนกหงส์หยก

Marketing of Budgie

ถือว่าปัจจุบันมีผู้เลี้ยงเพื่อจำหน่ายยังไม่มากมายเท่ากับการเลี้ยงไก่หรือหมู ซึ่งถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่ง   ซึ่งหากใช้การสังเกตุฝึกฝนแล้วสามารถประกอบเป็นอาชีพได้

ปัจจุบันการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายลูกนั้นมีราคารับซื้ออยู่ที่ตัวละ 80-100 บาทหากนำไปจำหน่ายตามร้านรับซื้อนกทั่วไป และในบางช่วงหากนกมีราคาดี หรือขาดตลาดอาจขายได้ราคาสูงกว่านี้ราว 10 ถึง 20 บาทต่อตัว ซึ่งรายได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าเมื่อนกไข่ออกมาหลายฟองจะเลี้ยงรอดได้กี่ฟอง หากผู้เลี้ยงนำไข่ไปเลี้ยงต่อด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้มีอัตรารอดที่สูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ขายลูกนกได้มากขึ้นและมีรายได้สูงขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงบางรายยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก เพราะอาศัยการเลี้ยงแต่น้อย และเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนมาก หลายร้อยคู่ ก็สามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำเดือนละ 20,000 บาทขึ้นไปได้เช่นกัน