ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้


1. พลาสติกสำหรับปูพื้นบ่อขนาด 3.5 x 6 เมตร เป็นเงิน 500 บาท
2. อาหารเม็ด ใช้เลี้ยงนาน 3 เดือน กิโลกรัมละ 30 บาท เป็นเงิน 500 บาท
3. พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวนวน 500 ตัวเป็นเงิน 500 บาท
รวมทั้งหมดเป็นเงิน 1,500 บาท

ใส่ความเห็น